Inscripció Online

Preparació prova certificacio Microsoft 2013
25/06/2019
04/07/2019
Del 01/04/2019 al 21/06/2019
Informació imprescindible per formalitzar la inscripció ...
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4
5+4= (control anti-spam)
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar els diferents serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels usuaris. També s’incorporaran al fitxer Comunicació i Publicacions, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar les comunicacions i publicacions de l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions.

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.